Zapytania ofertowe

Komunikat

Termin składania ofert został wydłużony do 30.09.2015 do godziny 12:00

———————————————————————————————————

Zgodnie z Postanowieniami Ogólnymi punkt c Zapytania ofertowego nr 1/UE/2015 z dnia 10.09.2015 Zamawiający przekazuje niezwłocznie informację o zmianie treści niniejszego zapytania ofertowego w ten sposób, że:

 

– część Kryteria Formalne punkt a – dodano słowo „lub”.

Nowy punkt a brzmi: „Wykonawca usługi badawczej posiada lub będzie posiadał na moment rozpoczęcia realizacji zlecenia, potencjał merytoryczny do wykonania usługi badawczej, co potwierdzi poprzez przedstawienie co najmniej 3-osobowego zespołu badawczego lub poprzez przedstawienie oświadczenia, że będzie posiadał zespół na moment rozpoczęcia realizacji zlecenia”

– część Sposób przygotowania oferty b 3 – dodano zdanie „W przypadku braku możliwości podania danych teleadresowych z powodu klauzuli o poufności dopuszczalny jest tylko opisowy zakres wykonanego zlecenia”.

Nowy punkt brzmi b 3  brzmi: „Wypełnione Załączniki nr 2 i nr 3 potwierdzające doświadczenie Oferenta. Do składania ofert dopuszczeni są jedynie Wykonawcy, którzy:

  • zrealizowali usługi badawcze adekwatne do przedmiotu zamówienia w liczbie minimum 1 w okresie ostatnich 5 lat (Kryterium II) Zgodnie z załącznikiem nr 2 należy podać nazwę podmiotu, dla którego usługa badawcza została wykonana wraz z danymi teleadresowymi tego podmiotu. W przypadku braku możliwości podania danych teleadresowych z powodu klauzuli o poufności dopuszczalny jest tylko opisowy zakres wykonanego zlecenia (…)

– część Termin składania ofert – zmieniony został termin składania ofert do 28.10.2015 r.

 

Aktualne zapytania ofertowe:

W przypadku zapytań proszę mieć na uwadze, że:

– pytania są przyjmowane wyłącznie w formie zdefiniowanej w zapytaniu przy czym rekomendowany jest kontakt mailowy lub poprzez formularz kontkatowy znajdujący się poniżej w celu uzyskania precyzyjnych odpowiedzi,
– pytania bez podania nazwy oferenta oraz odpowiedzi na pytania będą postawione na stronie internetowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *