Strona główna

System prefabrykowanych elementów budowlanych z płaszczem grzewczo-chłodzącym

Informujemy, że InnTech Poland Sp. z o.o. we współpracy z Politechniką Warszawską realizuje projekt w ramach Działania 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pn. „Innowacyjny i ekologiczny system ogrzewczo-chłodzący z kompozytowymi prefabrykowanymi elementami ściennymi”. 

Głównym celem projektu jest przeprowadzenie prac B+R w celu opracowania intuicyjnego systemu sterowania ciepłem i chłodem w pomieszczeniach mieszkalnych, zbudowanych w innowacyjnej technologii ścian prefabrykowanych z użyciem nowej instalacji grzewczo-chłodzącej.

W wyniku realizacji projektu powstaną wielkopłytowe moduły budowlane zawierające w swoim przekroju system grzewczo-chłodzący zarządzany intuicyjnym systemem sterowania.

Przeprowadzone konkursy: